در این لحظه ارمنی - انگلیسی واژه نامه تعدادی از 8,638 کلمات در ارمنی و نیز 4,602 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 467,834 جستجو کلمات / عبارات، میان 2,480 امروز.
برچسب ها: ارمنی - انگلیسی فرهنگ لغت، ارمنی، انگلیسی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین ارمنی، ارمنی-انگلیسی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به armenian2english.com
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
2.5068 / 0.3806 (20)
بازگشت به ابتدای صفحه