8,638 բառեր. 4,602 Թարգմանություններ է.
467,834 բառերը / արտահայտությունները, 2,480 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Հայերեն, Հայերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է armenian2english.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0175 / 0.0119 (20)
Վերադառնալ սկիզբ