พจนานุกรมมี 8,638 คำ และ 4,602 การแปล
467,834 ค้นหาคำ / นิพจน์. 2,480 ทุกวันนี้.
แท็ก: อาร์เมเนีย - อังกฤษ พจนานุกรม อาร์เมเนีย, อังกฤษพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ อาร์เมเนีย, อาร์เมเนีย-อังกฤษ บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก armenian2english.com
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0175 / 0.0120 (20)
กลับไปด้านบน