Tại thời điểm này, các Từ điển Armenia - Anh có một số 8,638 từ trong armenia cũng như 4,602 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 467,834 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 2,480 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Armenia - Anh, Armenia, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Armenia, dịch vụ Armenia-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi armenian2english.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0168 / 0.0108 (20)
Quay lại đầu trang